”Allt du håller kärt - En värld utan kärnvapen” 3-5 maj 2024 i Malmö

Svenska SGI presenterar utställningen ”Allt du håller kärt - En värld utan kärnvapen” 3-5 maj 2024 i Malmö, i samarbete med ICAN och ABF. 
 
Behöver kärnvapen vara en del av vår tillvaro, eller finns det sätt att kunna leva tillsammans utan den förödande destruktiva kraft som kärnvapen besitter?
 
"Allt du håller kärt - En värld utan kärnvapen" är en utställning som ger möjlighet att reflektera över både historia, nutid och de risker vi lever med i och med kärnvapen.
 
Under utställningen kommer även representanter från Transnationella Stiftelsen för Freds- och Framtidsforskning, 80.000 Voices samt Soka Gakkai International hålla föreläsningar för dig som vill veta mer. Det kommer även finnas en barnhörna, läshörna, fika och lite underhållning.
 
Utställningen visas i samarbete med  ICAN (International Campaign to abolish nuclear weapons) och ABF i deras lokaler på Spånehusvägen 47 i Malmö. 
 
 
SGI har arbetat aktivt för nedrustning av kärnvapen sedan länge. Redan 1957 krävde SGIs andra president Josei Toda att kärnvapen skulle avskaffas. Vid den tiden testade både USA och Sovjetunionen aktivt vätebomber. Toda ifrågasatte starkt den underliggande tanken som rättfärdigar innehav av kärnvapen. Toda uttryckte kraftfullt att ”Vi, världens medborgare har en okränkbar rätt att leva” och menade att varje land som innehar kärnvapen kränker denna rätt pga det hot som det utgör. Han uppmanade också ungdomarna att fortsätta arbetet för nedrustning.
 
 
  • Alt