75 år sedan bombningen av Hiroshima och Nagasaki: Viktigare än någonsin att underteckna konventionen om kärnvapenförbud och förnya beslutsamheten om att eliminera kärnvapen

Idag den 6 augusti är det 75 år sedan atombomben föll över Hiroshima under andra världskrigets slutskede 1945. Bara några dagar senare föll bomben över Nagasaki. Trots den långa tid som har förflutit sedan dess är det mer aktuellt än någonsin att fortsätta arbetet för fred och för att kärnvapen fullt ut ska förbjudas och elimineras. Soka Gakkai fortsätter arbetet med samma starka beslutsamhet och påtalar också vikten av att underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Soka Gakkai har länge varit engagerade i arbetet för att avskaffa kärnvapen. Dessa ansträngningar kommer ursprungligen från den deklaration som organisationens andra ordförande Josei Toda gjorde 1957 där han krävde att kärnvapen skulle avskaffas då det hotade allt mänskligt liv. Det bygger också på övertygelsen hos Daisaku Ikeda, tredje ordförande, att kärnvapen är ett absolut ont. Vid årsdagen för bombningarna är det ett viktigt tillfälle för alla medlemmar i Soka Gakkai att förnya beslutsamheten om att göra alla nödvändiga ansträngningar för att fullständigt eliminera kärnvapen.

I vår värld idag finns extrema spänningar. Under de senaste åren syns det tecken på att en kapplöpning bland kärnvapenstaterna återigen intensifieras. Samtidigt har den globala spridningen av coronaviruset visat att militär styrka inte kan lösa globala utmaningar och tvingar oss att möta frågan om vad som utgör äkta säkerhet för människor. Inför dessa hot är det uppenbart att mänskligheten står vid ett vägkors när det gäller att säkra humanism och rätten till liv.

Buddhismens läror uttrycker förtroende för att ”När stor ondska inträffar följer stort gott.” Med hjälp av varje individ som önskar sig en framtida värld fri från kärnvapen, måste vi göra den nuvarande krisen till en vändpunkt och omvandla det som splittrar till något som förenar när vi går framåt mot att förverkliga denna vision. Som arvtagare till vår mentor Daisaku Ikedas löfte att förverkliga  fred - i sin tur arvet från hans mentor Josei Toda - förnyar vi vår beslutsamhet att främja grundläggande aktiviteter för alla i en gräsrotsrörelse för att skapa en växande solidaritet för en värld utan kärnvapen.

Artikeln är baserad på följande pressrelease från SGI:
https://www.sgi.org/in-focus/press-releases/75th-anniversary-hiroshima-and-nagasaki.html

Barnens fredsmonument i Hiroshimas minnespark
(The Children’s Peace Monument in Hiroshima Memorial Park)

  • Alt