Att sprida hopp i en svår tid

Ett år med covid-19-pandemin har nu passerat och många människor runt om i världen känner sig ensamma och isolerade utan nära kontakt med familj och vänner. I en sådan tid är det viktigare ä­n någonsin att visa omtanke och försöka sprida hopp omkring sig. Kaneko Ikeda skrev i februari ett uppmuntrande meddelande till medlemmarna i SGI som ger hopp och inspiration i en svår tid; ”Tron på den mystiska Lagen gör det möjligt för oss att från palatset i våra liv föra fram visdomen att bryta igenom varje återvändsgränd. Det är också en källa till medkänsla i våra ansträngningar för att uppmuntra varandra och tillsammans vitalisera våra liv och tro på varje persons potential för buddhaskap.”

Inom SGI har vi också under februari månad haft vår årliga ”February Burst”, en vänskapskampanj, där våra medlemmar har haft dialoger om buddhismen och uppmuntrat kollegor, vänner, familj och bekanta. I år har dessa dialoger främst skett digitalt via Zoom, Facebook, sms och andra digitala forum. Målet är att ge uppmuntran och dela med sig av buddhismens visdom som skapar hopp och öppnar ett sökande sinne för nya möjligheter. Att dela sitt hopp och fördjupa vänskap och förtroende är särskilt viktigt i den utmanande tid vi lever i nu och skapar förutsättningar för vår lycka i framtiden.

  • Alt