Att stärka individer för positiv global förändring

Mitt i ett vintrigt fält, öppnas en blomma upp,

en gnista av hopp vecklar ut sig själv mot motgången.

Om universums verkningar aldrig ger upp på livet,

varför skulle det vara annorlunda för mänskligheten?

Vår förmåga att skapa lycka är oändlig.

Utmaningen ligger i att mana fram vårt största

möjliga jag i den dagliga verkligheten.

Denna fortlöpande process av självförnyelse och

omvandling är resan av mänsklig revolution.

Världen är vävd av de djupa förbindelserna

från ett liv till ett annat.

Det är därför våra handlingar kan göra krusningar av positiv förändringar,

som överskrider rum och tid.

Soka Gakkai International är en global rörelse för människor

förbundna via Buddhismen och det gemensamma engagemanget

att förverkliga en framtid där livets inneboende värdighet blomstrar.

Denna fina dikt är översatt från sgi.org och beskriver mänsklighetens möjlighet och den positiva potential som finns hos oss människor att förverkliga en lycklig och fredlig framtid.

Foto: SSGI

  • Alt