Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda, hedersordförande i Soka Gakkai och ordförande i Soka Gakkai International (SGI), gick den 15 november på kvällen bort av naturliga orsaker i sin bostad i Shinjuku, Tokyo. Han var nittiofem år vid sin bortgång. En begravning har hållits tillsammans med medlemmar i hans närmaste familj.
Ikeda föddes i Tokyo den 2 januari 1928. Han utnämndes som tredje president i Soka Gakkai 1960 och ledde i nästan två decennier den buddhistiska lekmannarörelsens dynamisk tillväxt som också fick en avgörande internationell utveckling. Han blev president i Soka Gakkai International (SGI) 1975 och hedersordförande i Soka Gakkai 1979.

Han efterlämnar sin fru Kaneko och sina söner Hiromasa och Takahiro.

Daisaku Ikeda besökte Sverige 1989. Under några få dagar träffade han H. M. Konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, statsminister Ingvar Carlsson och utbildningsminister Bengt Göransson samt invigde en utställning med egna foton, ”Dialogue with Nature” på Östasiatiska Museet i Stockholm. Han invigde också Svenska SGIs kulturcenter i Saltsjöbaden, Villa Baggås, och kunde ge uppmuntran och vägledning till många människor och medlemmar. Han delade då också ett underbart poem med oss:


”Mina älskade vänner i Sverige!
Se upp mot den klarblå himlen av dygd
som finns inom oss alla.
Våra böner kommer att skina som solen i våra liv.
Karmats tunga moln
kommer att smälta
och vi skall bada i ljuset från lyckans sol–
den oföränderliga evighet i livet självt.
Detta ljus kommer också att skina i våra vänners liv.”


Vi medlemmarna i Svenska SGI ber med tacksamhet för vår mentor och fortsätter med stor beslutsamhet arbetet för allas lycka och fred i världen.

  • Alt