Daisaku Ikedas fredsförslag 2018 – “Mot en era av mänskliga rättigheter: Etablera en rörelse för folket"

Varje år publicerar SGIs ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för människan. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ” Mot en era av mänskliga rättigheter: Etablera en rörelse för folket” tar han bland annat upp Fördraget för förbud mot kärnvapen samt FNs deklaration för mänskliga rättigheter.

Här kan du läsa mer om årets fredsförslag på engelska=> Peace Proposal 2018 (http://www.sgi.org/about-us/president-ikedas-proposals/peace-proposal-2010.html)

Här hittar du alla fredsförslag på engelska => All Peace Proposals (http://www.sgi.org/about-us/president-ikedas-proposals/)

Bilden är från utställningen ”Everything you treasure – For a world free from nuclear weapons”, en utställning som SGI tagit fram i samarbete med ICAN.

  • Alt