Daisaku Ikedas fredsförslag 2020 – “I riktning mot vår gemensamma framtid: Skapa en era av mänsklig solidaritet"

Varje år publicerar SGIs ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för mänskligheten. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ”I riktning mot vår gemensamma framtid: Skapa en era av mänsklig solidaritet” fokuserar han särskilt på klimatförändringarna som en grundläggande utmaning som är avgörande för hela mänsklighetens öde. Han hyllar också de unga klimataktivisternas energi och säger ”När unga människors vilja att förändra verkligheten förenas med en oövervinnlig optimism, är möjligheterna obegränsade”.

Han tar också upp frågan om förbud mot kärnvapen och uppmanar fler länder att underteckna förbudsfördraget (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) särskilt med åtanke att det nu är 75 år sedan bombningen av Hiroshima och Nagasaki. Vidare lyfter han cyberattacker och Artificiell Intelligence som ytterligare säkerhetsrisker kopplat till kärnvapen.

I förslaget belyser Ikeda också de begränsade utbildningsmöjligheterna för barn i krigs- och konfliktdrabbade områden och föreslår förstärkta bidrag via UNICEF för att öka stödet till utbildningsinsatser.

Avslutningsvis säger Ikeda att “SGI kommer att fortsätta att förespråka “empowerment” av och för människor då vi adresserar klimatkrisen och andra utmaningar i en växande rörelse för global solidaritet”

Här kan du läsa mer om årets fredsförslag på engelska=> Peace Proposal 2020 - https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/2020-peace-proposal.html

På denna länk hittar du alla tidigare fredsförslag => https://www.sgi.org/about-us/president-ikedas-proposals/

 

Agenda 2030 för hållbar utveckling, 17 hållbarhetsmål

  • Alt