Daisaku Ikedas fredsförslag 2021 – “Att skapa värde i en tid av kris”

Varje år till minne av SGIs grundande publicerar dess ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för människan. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ”Att skapa värde i en tid av kris” tar han bland annat upp behovet av globalt samarbete för att lösa kriser och vikten av Fördraget för förbud mot kärnvapen.

I detta 39:e fredsförslag ”Att skapa värde i en tid av kris” poängterar han behovet av ett utökat globalt samarbete för att adressera vår tids nyckelfrågor - Covid-19-pandemin, klimatkrisen och nödvändigheten i att befria världen från kärnvapen. Dessa utmaningar begränsas inte av nationella gränser och kan inte lösas av en enskild regering eller organisation.

Han säger: “Våra gemensamma ansträngningar att svara upp mot pandemin kan etablera en grund för att skapa globalt medvetande om vikten av mänsklig solidaritet för att omvandla kriser.”

Vidare välkomnar han FNs Fördrag för förbud mot kärnvapen som trädde i kraft den 22 januari i år. Han beskriver det som en “avgörande händelse som inleder en ny era” som i sig kommer initiera ett paradigmskifte vad gäller vårt förhållningssätt till säkerhet. Han föreslår också ett forum för att diskutera relationen mellan kärnvapen och FNs hållbarhetsmål (SDG) som en del av det första mötet mellan de stater som undertecknat Fördraget.

Här kan ni läsa en utökad sammanfattning av fredsförslaget på engelska => Summary of 2021 peace proposal (https://events.daisakuikeda.org/2021/0126-peace-proposal-2021-news/)

Fredsförslaget i sin helhet på engelska kommer att publiceras i mitten av februari.

Här kan du läsa tidigare fredsförslag av Daisaku Ikeda => All peace proposals (https://www.daisakuikeda.org/sub/resources/works/props/)

[Baserat på en pressrelease från Soka Gakkai International Office of Public Information dated January 26, 2021]

 

  • Alt