Den 18 november firar vi 90-årsjubileum

Den 18 november firas grundandet av Soka Gakkai. I år är det 90 år sedan organisationen etablerades i Japan 1930 av den första ordföranden Tsunesaburo Makiguchi och hans lärjunge Josei Toda. Idag finns SGI i hela världen och har mer än 12 miljoner medlemmar.

Tsunesaburo Makiguchi som blev den första ordföranden i organisationen och hans lärjunge Josei Toda etablerade en liten grupp som syftade till att reformera det Japanska utbildningssystemet. Målsättningen var att ge kraft åt varje barns unika kreativa potential. Filosofin baserades på Nichiren Daishonins Buddhism som understryker den vida outnyttjade potential som varje individ besitter.

Tillsammans gav de ut den första publikationen i en serie som beskrev soka-systemet, eller värdeskapande pedagogik, just den 18 november 1930. Denna dag markerar grundandet av Soka Kyoiku Gakkai — sällskapet för värdeskapande utbildning som gruppen kom att kallas. Ordet ”soka” är en kombination av de kinesiska tecknen som betyder ”skapa” och ”värde”. Organisationen fick så småningom namnet Soka Gakkai.

Under 2:a världskriget arresterades och fängslades Makiguchi och Toda då de var öppet kritiska mot militärregimen och vägrade att erkänna statsreligionen. Makiguchi dog till slut tragiskt i fängelset 1944.

När Toda släpptes fri var han starkt beslutsam om att sprida Makiguchis ideal om värdeskapande och de djupa lärorna i Nichiren Daishonins Buddhism och Lotussutran som var dess bas. Han var övertygad om att fred kan uppnås genom att varje individ tar ansvar för att aktivt engagera sig i en inre transformation eller ”mänsklig revolution” för att ta fram sin högsta potential för medkänsla och visdom.

Genom Todas ansträngningar växte organisation starkt i Japan och efter hans bortgång tog hans lärjunge Daisaku Ikeda över ordförandeskapet. Han har sedan startpunkten den 2 oktober 1960 spridit Nichiren Daishonins filosofi över hela världen och byggt en världsomspännande organisation med över 12 miljoner medlemmar. Organisationen har idag ett nära samarbete med akademin, FN och andra NGO:s (Icke-statliga organisationer) för att samla världens krafter för ett hållbart och fredligt samhälle. Daisku Ikeda är en etablerad och välrenommerad författare, filosof och fredsaktivist som fortsatt varje år den 26 januari lämnar ett fredsförslag till FN med konkreta förslag om hur vi ska kunna etablera varaktig fred och säkerhet för alla i världen.

Den 18 november symboliserar en dag då varje individ kan stärka sin egen beslutsamhet och känsla av ansvar för att bidra i samhället och till världsfred. Soka Gakkais medlemmar är beslutsamma om att omsätta de ideal och läror som Nichiren Daishonins Buddhism beskriver och att bli fredens beskyddare i sina lokala samhällen.

  • Alt