Medlemmar från hela Sverige möttes i Stockholm för inspirerande vårkurs

Mer än hundra medlemmar i Svenska SGI deltog på en inspirerande vårkurs under helgen den 21-22 april. Kursen hölls i fina konferenslokaler vid Odenplan i centrala Stockholm. Förutom gemensam meditation eller chantning studerade deltagarna bland annat grundläggande buddhistiska koncept som mentor och lärjunge och mänsklig revolution.

Föreläsningar och presentationer hölls bland annat av ansvariga inom SGI i Sverige men också med representation från SGIs Europeiska organisation. Medlemmar delade också med sig av sina upplevelser om hur de lyckats utvecklat sig själva genom att övervinna stora svårigheter i sina liv. Nu delade de sina erfarenheter för att uppmuntra andra som går igenom liknande utmaningar.

Symbolen för kursen var ett lejon. Traditionellt för människor i flera länder och områden i Afrika, Europa och Asien har lejonen setts som en symbol för kunglighet, styrka och mod. Buddhismen har använt denna symbolik för att beskriva de ädla egenskaper som vi kan uppnå genom vår praktik. Kvaliteter som mod, livskraft och visdom är vitala för vår förmåga att utveckla oss själva och ta ansvar för att förändra vår värld och skapa en hållbar och fredlig framtid.

Som ett ord på vägen tog vi med oss uppmuntran från SGIs ordförande Daisaku Ikeda:

”Låt oss kultivera och sprida vår solidaritet och lycka och fred genom att dela med oss av denna fantastiska filosofi av hopp genom modiga och vibrerande dialoger samtidigt som vi möjliggör för våra liv, våra vänner och familjer samt våra kära samhällen att blomstra och skina”.

Kursen blev mycket lyckad. Det var uppmuntrande att ser hur medlemmar från hela Sverige med ursprung i vitt spridda länder och kulturer och med erfarenheter från alla delar av vårt samhälle kunde mötas i dialog och dela kunskap och fördjupa sin vänskap. Under den uppskattade underhållningen efter kvällens middag fanns inslag och representation med både musik och dans från Nord- och Sydamerika, Indien och Europa.

Bild: Svenska SGI

  • Alt