Medlemmarna i SGI startar det nya året med hopp och beslutsamhet om fred och utveckling

Den första januari träffades medlemmarna i Svenska SGI på flera platser i Sverige för att möta det nya året. Det är en tradition sedan många år att börja det nya året tillsammans med beslutsamhet om förändring och utveckling för varje person men också för freden i vårt samhälle.

Förutom gemensam aktiv meditation (chantning) lästes Daisaku Ikedas nyårsmeddelande som bland annat fokuserade på vikten av en välgrundad humanistisk filosofi som kan hjälpa människor att överkomma svårigheter i den värld vi lever i: ”Även den största materiella rikedomen, berömmelsen och makten är flyktig och övergående. Oavsett vilka höjder av världslig framgång och rikedom man än uppnår, är de inte mer än ”lycka i en dröm” ställd inför de fundamentala lidandena av födelse, åldrande, sjukdom och död. Likväl kan ingenting förstöra “hjärtats skatter” som vi samlat ihop i de innersta djupen av våra liv /…/ Sådana skatter bleknar eller försvinner aldrig.”

I sitt meddelande tog Ikeda tog också upp det historiska fördraget om förbud mot kärnvapen ”Som ni kanske vet, är SGI aktivt involverad i processen för fördragets antagande i samarbete med NGOs så som International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) och nationella regeringar, samt för att hjälpa till att skapa en gräsrotsrörelse för att stödja fördraget. Detta exempel av solidaritet i civilsamhället och den kraftfulla rösten av människorna som agerar som en kraft för att sporra det internationella samhället är ett stort viktigt steg för framtiden.”

I Stockholm fick medlemmar också höra erfarenheter och beslutsamheter från några medlemmar och vi skålade också för det nya året innan vi avslutade nyårsfirandet med en trevlig gemensam måltid. Det blev en fin och inspirerande start på det nya året för alla som kunde delta.

Foto: AC Joelsson/Svenska SGI

  • Alt