SGI främjar meningsfullt engagemang av ungdomar vid klimatmötet i Dubai (COP28)

Representanter för Soka Gakkai International (SGI) som deltog i det 28:e klimatmötet (COP28) för United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  i Dubai, Förenade Arabemiraten, stöttade de ungdomar globalt som uppmanar till meningsfull inkludering i klimatpolitiska processer och för större representation av ungdomar från konfliktdrabbade områden, ungdomar från ursprungsbefolkningar och ungdomar med funktionsnedsättning. Som buddhister uppmanade SGI:s deltagare också att religiösa aktörers perspektiv skulle inkluderas i politiska beslut.

"Det är inte längre acceptabelt att ungdomar bara inkluderas som symbolhandling", säger Lucy Plummer från SGI-UK, som är medlem i YOUNGO, den officiella barn- och ungdomsgruppen i UNFCCC. "Insatserna är högre än någonsin, och ungdomar har viktiga idéer, perspektiv och bidrag att ge." Vid lanseringen av YOUNGO:s första Youth Stocktake inkluderade rekommendationerna mer hållbara och långsiktiga strategier för att ungdomar ska kunna bidra till utvecklingen av klimatpolitiken, finansiering av ungdomars klimatinnovationer och utbildningsmöjligheter i effektiva metoder för inkludering av ungdomar. Vikten av dialog mellan generationerna underströks också.

Läs mer på SokaGlobal.org
=> Länk till pressrelease om SGI på COP28 

  • Alt