Svenska SGI börjar året med möte fyllt av hopp

Den 7 februari höll Svenska SGI sitt första digitala kick-off-möte för alla medlemmar i Sverige. Ett genomgående tema var vikten av att sprida hopp i denna svåra tid då pandemin påverkar oss alla och mänskligheten står inför stora och avgörande utmaningar. Ett annat tema var vikten av och att i år skapa beslutsamhet om att åstadkomma värdefull förändring i våra egna liv och i världen för vår egen och allas lycka då detta blir starten på en avgörande tioårsperiod. 

Så här uttryckte SGIs ordförande Daisaku Ikeda det i sitt nyårsmeddelande: ”Låt oss arbeta och fortsätta framåt tillsammans i ännu större harmoni och glädje och vinna i varje utmaning som vi konfronterar under detta viktiga år som markerar början av årtiondet.”

Mötet hölls digitalt och tack vare den digitala mötesformen var det fler medlemmar som gemensamt kunde delta i ett och samma möte. Det blev en härlig och inspirerande kick-off där vi fick motivation och uppmuntran att fortsätta våra dagliga ansträngningar för lycka och harmoni och för att utvidga vårt nätverk för fred.

Programmet innehöll både vägledning, presentationer och rapporter. Medlemmar som deltagit i det europeiska "Kosen-rufu Summit Meeting", som  hölls i mitten av januari, delade information och inspiration för  detta år som har temat "Året för hopp och seger".

Så här beskrev Ikeda sin förhoppning om hur vi som är medlemmar i SGI och praktiserar Nichiren Daishonins buddhism ska agera: ”Vi är ’solljusets utlöpare’. Samtidigt som vi besegrar mörkret i orostider och klart lyser upp vårt samhälle, låt oss aktivt engagera oss med människor omkring oss. Låt oss utvidga vår krets av vänner och tillit i vårt närområde, på arbetsplatsen såväl som i vår hemstad.”1

Mötet blev en nystart inför det nya året och en uppmuntran till oss alla att fortsätta att utveckla oss själva så att vi på bästa sätt kan bidra i samhället vi lever i och möta varje människa i en dialog baserat på medmänsklig omtanke med framtidshopp.

1)  Utdrag ur en preliminär översättning av Ikeda Sensei's "Encouragement of the Four Seasons" publicerad den 27 december i den japanska tidningen Seikyo Shimbun

Foto: Frida Joelsson

  • Alt