Svenska SGIs aktiviteter med hänsyn till Coronaviruset – Gemensam chantning måndagar 18-19

För att hjälpa till att begränsa smittspridning av Coronaviruset och för att beskydda allas hälsa på bästa sätt har Svenska SGI sedan ett antal veckor ställt in alla vanliga möten. Vi avråder också från personliga möten om det inte finns mycket speciella skäl. Istället hittar vi nu nya former för att hålla kontakt med varandra och ha virtuella och digitala möten. Denna situation har också inneburit nya möjligheter att uppmuntra varandra baserat på Nichiren Daishonins buddhism.

I denna stund står hela samhället och många av våra medlemmar inför stora om omvälvande utmaningar. Men vi som har möjligheten att praktisera buddhismen har också stora möjligheter att varje dag generera hopp och livskraft både till oss själva och till vår omgivning på olika sätt så att människor vi själva och de vi möter kan känna hopp, värme och omtanke.

Gemensam chantning på måndagar 18-19
För att gemensamt möta utmaningen har vi därför varje måndag mellan kl 18 och 19 avsatt tid för att hela Svenska SGI, var och en i sitt eget hem, ska ha möjlighet att chanta tillsammans med stark beslutsamhet att övervinna alla utmaningar som vi möter just nu.

Vi vill dela denna uppmuntran och vägledning från Daisaku Ikeda som passar bra i denna svåra situation:

”Våra medlemmar låter sig aldrig hindras av utmaningar och svårigheter. De är beslutsamma att stödja samhället oavsett var de bor. I Nichiren Daishonins brev står det: "Myo betyder att återuppliva, det innebär att komma tillbaka till livet" (WND-1, p149) När du praktiserar den Mystiska Lagen kan du aldrig hamna i en återvändsgränd. Även om du lider nu, ber jag dig att anstränga dig för den Mystiska Lagen, för människorna och för samhället. Hur du agerar och din personliga historia som du skriver dag för dag med ditt liv kommer att skina i framtiden. Desto mer lidande du upplever, desto starkare och större blir din utveckling och du kan leva ditt liv på ett djupare sätt. Allt lidande kommer att bli till skatter. Detta är trons värld. Det handlar inte bara om synliga goda resultat. Det som är viktigt är de osynliga goda resultat som vi ackumulerar.” President Ikeda, i sitt meddelande “Advance With Vigor Along the Path of Your Mission” (published in the June 17, 2003, Seikyo Shimbun)

Foto: Anna-Carin Joelsson

  • Alt