UNGDOMAR I ETT MÖTE FÖR ALLAS FRED OCH LYCKA

Under en helg i mitten av mars höll Svenska SGI sitt årliga ungdomsmöte för att fira den 16 mars, kosen rufu-dagen.  Kosen rufu innebär förverkligandet av världsfred genom att varje person utvecklar sin förmåga att stärka sig själv och av ett fredligt och blomstrande samhälle som skapas genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet. Denna gång, efter pandemins restriktioner, var det ett efterlängtat möte på plats i Villa Baggås i Saltsjöbaden.

Årsdagen firas sedan den 16 mars 1958 då den dåvarande ordföranden i Soka Gakkai, Josei Toda överlämnade förtroendet och ansvaret för framtiden till ungdomarna med Daisaku Ikeda i spetsen.

Ungdomarnas ansvar och möjlighet att utveckla sig själva och förändra världen till en plats för fred och lycka för alla genomsyrade mötet liksom betydelsen av hoppfyllda dialoger. 

Daisaku Ikeda, som nu är ordförande i SGI deltog i mötet 1958, har vigt sitt liv åt buddhismens humanistiska filosofi och åt fred, kultur och utbildning. Genom hans resor och dialoger spreds Nichiren Daishonins buddhism i hela världen. I sitt arbete har han också alltid uppmuntrat ungdomarna vara beslutsamma och att hänge sig åt samma sak för att skapa den framtid de önskar. I detta utdrag ur Ett folkets citadell beskriver Ikeda möjligheterna och visionen:

“Det finns ett talesätt som säger: ’Gräv där du står, där kommer du att finna en källa.’ Även fred tar sin början i vår omedelbara omgivning.”

”Med andra ord, behöver ni skapa en harmonisk värld av vänskap och tillit i er egen organisations mikrokosmos. Därifrån kan ni sträcka er ut till era respektive länder och Europa som helhet. Det är den sanna visionen av kosen rufu.” (Utdrag ur NHR, vol. 17)

Under pandemin hölls alla Svenska SGIs aktiviteter digitalt, men nu kunde medlemmar från hela Sverige delta i ett fysiskt möte på plats i Villa Baggås. Programmet innehöll studier, intressanta frågor-och-svar och uppmuntrande upplevelser om att övervinna sina problem och utmaningar med hjälp av buddhistisk praktik. 

Kursen blev ett glatt och inspirerande tillfälle för att dela hopp och lycka för ungdomarna i Svenska SGI och att uppmuntra ungdomar att ta täten i arbetet för en lycklig och fredlig framtid för alla.

 

  • Alt