Ungdomar samlas för att stärka sitt hopp och sin beslutsamhet om en fredlig framtid

Den 16 mars var det 60-årsjubileum för firandet av Kosen-rufu-dagen.  Kosen-rufu innebär förverkligandet av världsfred genom varje individs utvecklade förmåga att stärka sig själv och ta kontroll över sin situation (empowerment). Det kännetecknas av visionen om ett fredligt och blomstrande samhälle som skapats genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet. Till minne av denna dag samlas medlemmar i SGIs ungdomsdivision världen över för att dela sin gemensamma beslutsamhet om att ta ansvar för att skapa fred i sina länder och samhällen. 

I många länder samlades flera tusen ungdomar för att dela sitt hopp om framtiden och förnya sin beslutsamhet om en förändring till det bättre. 

Här i ett inslag från BBC World berättar ungdomar i Storbritannien om sina planerade aktiviteter =>Länk till film BBC World 
(https://www.youtube.com/watch?v=uFxNYc0q3t4&sns=em)

Här kan du läsa mer på engelska om innebörden av firandet => 16 March 
(http://www.sgi.org/resources/study-materials/the-significance-of-march-16.html)

Bilden visar intro till SGI UKs initiativ Generation Hope

  • Alt