Uttalande om situationen i Israel-Palestina

Soka Gakkais ’Council on Peace Issues’ gjorde följande uttalande den 26:e oktober 2023.

Då konfrontationen som omfattar Israel och Gazaremsan och dess följder riskerar att snabbt eskalera är vi djupt oroade över säkerheten för dem som tagits som gisslan och förtvivlade över förlusten av civila i en omfattning som aldrig tidigare skådats, och som också omfattar kvinnor och barn.

I den allt mer intensiva konflikten har oräkneliga vanliga människor förlorat grunden för sin försörjning och kastats in i en grav humanitär kris.

Som buddhister vars centrala värdering är livets okränkbarhet, ber vi uppriktigt för en omedelbar vapenvila och hoppas att ansträngningar fokuseras för att säkerställa människors säkerhet och att återupprätta fred.
Vi höjer också våra röster till stöd för de upprop som görs av den internationella samfälligheten för att låta all gisslan på ett säkert sätt frias, för beskydd av alla civila baserat på internationell humanitär rätt och för en humanitär vapenvila som gör det möjligt att tillhandahålla den livsviktiga hjälp som behövs.

Om situationen tillåts förvärras kommer det resultera i ännu mer omfattande mänskligt lidande och en ännu allvarligare humanitär kris. Intensivare cykler av hat kan då frammana än värre fasor.

Framför allt är det oacceptabelt att barn i Israel och Gaza har förlorat sina liv och lever under konstant hot. UNICEF:s Executive Director Catherine Russell har gett följande kommentar: ”Ett barn är ett barn. Barn över hela världen måste vid varje tillfälle skyddas och får aldrig bli attackerade.” Vi får inte under några omständigheter förlora denna princip ur sikte.

Vi ber starkt för att frigivning av gisslan ska ske så snart som möjligt, och uppmanar att den internationella samfälligheten arbetar för att beskydda livet, värdigheten och försörjningen för de som är fångade i denna humanitära kris genom att förverkliga en nedtrappning av spänningarna och att aggressionerna upphör.

Yoshiki Tanigawa, ordförande, Shinobu Sugimoto, vice ordförande
Soka Gakkais ’Council on Peace Issues’

Preliminär översättning se engelska versionen i original: Statement on the Israel-Palestine Situation | Soka Gakkai (global) (sokaglobal.org)

  • Alt