26Feb

Hög tid att förändra mänsklighetens öde och skapa en fredlig värld

  • Alt

”Nu mer än någonsin, måste vi skapa ett samhälle där människor kan möta och tillsammans övervinna de allvarligaste utmaningarna, ett samhälle där den påtagliga känslan av tacksamhet för livet delas av alla”. Så skriver Daisaku Ikeda i årets fredsförslag.
De senaste dagarnas händelser och utveckling i Ukraina gör det allt tydligare att det är hög tid att förändra mänsklighetens öde och skapa en fredlig värld.

16Jan

Medlemmar samlades digitalt för att välkomna det nya året 2022

  • Alt

I hela Sverige samlades medlemmar i flera digitala möten för att önska Gott Nytt År och välkomna det nya året tillsammans. Att mötas redan den första dagen på året för en gemensam nystart på 2022 och dela sina önskningar och förhoppningar inför året skapar både hopp, beslutsamhet och delad glädje. I enlighet med vår buddhistiska filosofi frambringar vi ännu större mod, visdom och omtanke och fylls av en känsla av mening och syfte genom att bry oss om andra. Nu när vi börjar det nya året 2022 är vårt tema i Soka Gakkai ”Året för ungdom och dynamisk utveckling” fyllt av nytt hopp och energi.

16Jan

Ett nordiskt jubileumsfirande och avstamp för en ljus framtid till minne av Daisku Ikedas första besök i Europa

  • Alt

Sedan1961 när ordföranden Daisaku Ikeda besökte Europa för första gången har SGI arbetat för människors lycka, fred, kultur och utbildning över hela vår kontinent. Den 3 oktober arrangerade SGIs organisationer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Estland ett firande till minne av det första besöket. Syftet med firandet var också att göra ett nytt avstamp tillsammans med våra vänner för att sprida hopp och skapa blomstrande samhällen baserat på buddhismens filosofi som genomsyras av dialog och respekt för livet.

25May

Var med och fira 6 juni - Europas mentor och lärjungedag

  • Alt

I Sverige sammankopplar vi 6 juni med vår nationaldag. I Europa associeras dagen ofta med 2:a världskriget och landstigningen i Normandie, dagen D, som betraktas som början till slutet på kriget i Europa. För oss medlemmar i SGI i Europa är det också en dag där vi firar vår gemensamma beslutsamhet och djupa löfte om att arbeta för fred och ett blomstrande samhälle på vår kontinent och i hela världen.

26Apr

Hela Europa samlas för att sprida hopp genom medmänskliga samtal

  • Alt

Den 2 maj samlas alla medlemmar i Europa mellan kl 11-12 för en timmes gemensam chantning av Nam-myoho-renge-kyo för att hjärta till hjärta skapa vänskapsband som lägger grunden för fred i världen. Denna dag firar vi tillsammans minnet av den 3 maj som är Soka Gakkais dag, men också mors dag inom Soka Gakkai.

Den 3 maj ses också som Soka Gakkais nyårsdag och flera historiska händelser inom organisationen har skett just denna dag. Bland annat utnämndes Josei Toda till organisationens andra ordförande den 3 maj 1951 och Daisaku Ikeda tog över ansvaret efter honom samma dag 1960.

05Apr

Ungdomar samlas digitalt i ett möte fyllt av framtidshopp

  • Alt

En söndag i mitten av mars höll Svenska SGI traditionsenligt ett ungdomsmöte för att fira den 16 mars, kosen rufu-dagen, men denna gång i ett digitalt videomöte. Kosen rufu innebär förverkligandet av världsfred genom att varje person utvecklar sin förmåga att stärka sig själv och av ett fredligt och blomstrande samhälle som skapas genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet.