03Mar

Att sprida hopp i en svår tid

  • Alt

Ett år med covid-19-pandemin har nu passerat och många människor runt om i världen känner sig ensamma och isolerade utan nära kontakt med familj och vänner. I en sådan tid är det viktigare ä­n någonsin att visa omtanke och försöka sprida hopp omkring sig. Kaneko Ikeda skrev i februari ett uppmuntrande meddelande till medlemmarna i SGI som ger hopp och inspiration i en svår tid; ”Tron på den mystiska Lagen gör det möjligt för oss att från palatset i våra liv föra fram visdomen att bryta igenom varje återvändsgränd.

07Feb

Svenska SGI börjar året med möte fyllt av hopp

  • Alt

Den 7 februari höll Svenska SGI sitt första digitala kick-off-möte för alla medlemmar i Sverige. Ett genomgående tema var vikten av att sprida hopp i denna svåra tid då pandemin påverkar oss alla och mänskligheten står inför stora och avgörande utmaningar. Ett annat tema var vikten av och att i år skapa beslutsamhet om att åstadkomma värdefull förändring i våra egna liv och i världen för vår egen och allas lycka då detta blir starten på en avgörande tioårsperiod. 

02Feb

Daisaku Ikedas fredsförslag 2021 – “Att skapa värde i en tid av kris”

  • Alt

Varje år till minne av SGIs grundande publicerar dess ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för människan. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ”Att skapa värde i en tid av kris” tar han bland annat upp behovet av globalt samarbete för att lösa kriser och vikten av Fördraget för förbud mot kärnvapen.

16Nov

Den 18 november firar vi 90-årsjubileum

  • Alt

Den 18 november firas grundandet av Soka Gakkai. I år är det 90 år sedan organisationen etablerades i Japan 1930 av den första ordföranden Tsunesaburo Makiguchi och hans lärjunge Josei Toda. Idag finns SGI i hela världen och har mer än 12 miljoner medlemmar.

06Aug

75 år sedan bombningen av Hiroshima och Nagasaki: Viktigare än någonsin att underteckna konventionen om kärnvapenförbud och förnya beslutsamheten om att eliminera kärnvapen

  • Alt

Idag den 6 augusti är det 75 år sedan atombomben föll över Hiroshima under andra världskrigets slutskede 1945. Bara några dagar senare föll bomben över Nagasaki. Trots den långa tid som har förflutit sedan dess är det mer aktuellt än någonsin att fortsätta arbetet för fred och för att kärnvapen fullt ut ska förbjudas och elimineras. Soka Gakkai fortsätter arbetet med samma starka beslutsamhet och påtalar också vikten av att underteckna FN:s konvention om kärnvapenförbud.

06Jun

6 juni firar vi Europas mentor och lärjunge-dag med gemensam minnesgongyo 11-12

  • Alt

Vanligtvis har vi öppethus den 6 juni  i vårt Kulturcenter i Saltsjöbaden där vi firar Daisaku Ikedas besök till Sverige 1989 och nationaldagen tillsammans med våra vänner och grannar! I år är allt annorlunda och vi ser fram emot ett vanligt firande tillsammans nästa år! Men 6 juni är inte bara Sveriges nationaldag utan vi buddhister i Europa firar också mentor och lärjunge-dagen som en dag där vi kan förnya vår beslutsamhet att arbeta för fred och lycka för alla människor.

Nedan är ett utdrag från ett meddelande vi har fått från SGI Europa: