03Jun

3 juni - Svenska SGIs dag

  • Alt

Idag den 3 juni firar vi Svenska SGIs dag till minne Daisaku Ikedas besök i Sverige 1989.

Under några få dagar träffade han H. M. Konung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia, statsminister Ingvar Carls- son och utbildningsminister Bengt Göransson samt invigde en utställning med sina egna foton, ”Dialogue with Nature” på Östasiatiska Museet i Stockholm.

Han invigde också Svenska SGIs kulturcenter i Saltsjöbaden, Villa Baggås, och kunde ge uppmuntran och vägledning till många människor och medlemmar. Han delade då också ett underbart poem med oss: 

01Apr

Nya former för gemensamma aktiviteter i april – Kosen-rufu gongyo 5 april

  • Alt

Första söndagen i varje månad träffas Svenska SGIs medlemmar för gemensamma möten där vi chantar (reciterar Nam-myoho-renge-kyo) tillsammans för fred, studerar och delar erfarenheter och uppmuntrar varandra.

Med nuvarande restriktioner för möten och hembesök kan vi inte träffas fysiskt, men hittar nya former för att skapa gemensam anda, hålla möten och chanta tillsammans.

För det månatliga mötet söndagen den 5 april kommer vi att göra gongyo och chanta hemma var och en hos sig på följande tider:

01Apr

Låt oss agera och själva vara ljuset som lyser upp

  • Alt

“Länder runt om i världen och även i Japan, gör helhjärtade ansträngningar för att minska spridningen av coronaviruset (COVID-19). Låt oss chanta lejonets rytande Nam-myoho-renge-kyo ännu kraftfullare, tillsammans och med samma hjärta för att utbrottet snabbt ska nå ett slut och vi ska kunna återvända till ett normalläge.” Daisaku Ikeda (NL 10434)

25Mar

Svenska SGIs aktiviteter med hänsyn till Coronaviruset – Gemensam chantning måndagar 18-19

  • Alt

För att hjälpa till att begränsa smittspridning av Coronaviruset och för att beskydda allas hälsa på bästa sätt har Svenska SGI sedan ett antal veckor ställt in alla vanliga möten. Vi avråder också från personliga möten om det inte finns mycket speciella skäl. Istället hittar vi nu nya former för att hålla kontakt med varandra och ha virtuella och digitala möten. Denna situation har också inneburit nya möjligheter att uppmuntra varandra baserat på Nichiren Daishonins buddhism.

11Feb

Daisaku Ikedas fredsförslag 2020 – “I riktning mot vår gemensamma framtid: Skapa en era av mänsklig solidaritet"

  • Alt

Varje år publicerar SGIs ordförande Daisaku Ikeda ett fredsförslag som utforskar sambandet mellan centrala buddhistiska koncept och de omfattande utmaningar som det globala samhället står inför i sin ansträngning att förverkliga fred och trygghet för mänskligheten. I sina förslag lyfter han också frågor kopplade till utbildning, miljö, FN och kärnvapen-nedrustning. I årets fredsförslag ”I riktning mot vår gemensamma framtid: Skapa en era av mänsklig solidaritet” fokuserar han särskilt på klimatförändringarna som en grundläggande utmaning som är avgörande för hela mänsklighetens öde.

22Jan

Välkommen 2020 - Året för framsteg och kapabla människor!

  • Alt

Svenska SGI började det nya året med glädjefyllda och inspirerande möten i kulturcentret i Saltsjöbaden och på lokala platser runt om i landet. Medlemmarna chantade tillsammans för världsfred och delade Daisaku Ikedas nyårsmeddelande som bland annat gav denna uppmuntran:  “Detta år kommer vi att fira 90-årsdagen av Soka Gakkais grundande och 45-årsdagen av SGI:s bildande.