Omgivning

Världen är ett invecklat sammanvävt nät av oändliga relationer. När vi tillämpar denna världsbild på all materia och allt levande, inklusive människor ser vi världen som en enda stor livsenhet. Detta är den sanna naturen av vårt eget liv.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Upplysning

Buddhas mål är att varje individ ska manifestera sin sanna identitet. Med andra ord, Buddhismen ligger i att respektera dig själv till det yttersta, akta och ära och respektera andra till fullo och göra det möjligt för både dig och andra att blomma som individer.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Självbestämmande

Att frukta svårigheter och förargas över vår miljö och omgivning är att leva med tron att Lagen [Dharma], kraften att förändra, ligger utanför vårt eget liv. Buddhism börjar med tron på den stora kraften av Buddha inom ditt eget liv.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Utbildning

Den största tillgången som mänskligheten har, finns inom det mänskliga livet självt. Den skatten kan tas fram och utvecklas i det oändliga. Att tro på och uppmuntra ungdomar, föra ut sin visdom och styrka: det är utmaningen och syftet med utbildning.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Mångfald

Olikheterna mellan människor behöver inte fungera som hinder som sårar, skadar och driver oss isär. Snarare bör dessa skillnader mellan kulturer och civilisationer värderas som manifestationer av rikedom i vår gemensamma kreativitet.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Svårigheter

Nederlag ligger inte i att misslyckas eller göra fel, utan snarare i att ge upp tron på oss själva.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Dialog

Modet att träffa och prata med människor är helt avgörande. Att välja dialog är själva triumfen för fred och medmänsklighet.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord

Önskan

Den grundläggande orsaken till människors olycka ligger i deras tendens att utveckla behov av olika slag. Behov är bojor kring ens hjärta – jordiska önskningar, begär, osv.

I lärorna före Lotus sutran, undervisade Shakyamuni människorna om vägen för att frigöra sig från sådana bojor. Andan i Lotus sutran är dock inte att utrota jordiska önskningar. När vi grundar oss på den buddhistiska Lagen, kan vi omvandla jordiska begär – precis som de är – till upplysning.