Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är organisationen för 12 miljoner medlemmar runt om i världen som har valt att omfatta Nichiren Daishonins buddism, en dynamisk filosofi grundad i det dagliga livet.

Den buddistiska praktiken bygger upp inre styrka och leder till ”mänsklig revolution”, dvs personlig utveckling genom inre förändring, som gör det möjligt för varje individ att ta ansvar för sitt liv och bidra till att skapa en värld där människor av skilda kulturer och trosinriktningar kan leva tillsamman i fred.

Nichiren Daishonin var en buddistisk reformator som levde på 1200-talet. Han baserade sin lära på Lotus-sutran och dess centrala budskap om livets värdighet. I enlighet med sutran, har alla människor det upplysta tillståndet buddaskap och kan manifestera det som ett inre obegränsat och fritt livstillstånd som gör det möjligt att skapa värde i alla situationer.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning baserat på en positiv mänsklig potential och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, medvetenhet och nätverk på gräsrotsnivå.

SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien. SGI arbetar också aktivt med utbildningsfrågor med fokus på fred, nedrustning, mänskliga rättigheter, ger humanitärt stöd och arbetar för att utöka dialogen mellan olika trosinriktningar. SGI är också engagerat i flera nätverk för NGO:er och partnerskap på lokal, nationell och internationell nivå.

Det mest uppenbara beviset på SGIs sociala engagemang hittar man däremot bland de enskilda medlemmarna som på många sätt bidrar till att utveckla och förbättra situationen i sina familjer, på sina arbetsplatser och i samhället.

Alt
Alt