Skapa förändring

SGI bedriver ett omfattande initiativ som syftar till att åstadkomma en positiv förändring både i sitt eget liv och i samhället som helhet. SGI:s medlemmar strävar efter att främja en kultur av fred, engagera personer och knyta kontakter på gräsrotsnivå.

Offentlig utbildning inriktas på fred och nedrustning, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. SGI främjar också kulturellt utbyte och interreligiös dialog samt att ge humanitärt bistånd vid nödsituationer.

SGI är en stark anhängare av FN, med FN: s förbindelsekontor i New York, Genève och Wien, samt har ett nära samarbete med andra likasinnade organisationer och nätverk.
Den mest uppenbara effekten av SGI: s sociala engagemang kommer från enskilda medlemmars engagemang i sina samhällen, familjer och arbetsplatser, som ett bevis på att en person kan göra stor skillnad. De är förebilder för "Mänsklig Revolution" för utveckling.

Relaterade organisationer och länkar:

Soka Gakki International (SGIs hemsida)
SGI-UK (Hemsida för SGI United Kingdom)
SGI-USA (Hemsida för SGI i USA)
Soka University (Soka University är ett internationellt universitet i Japan som baseras på Makiguchis teori om värdeskapande utbildning. Universitetet grundandes 1971 av Daisaku Ikeda.)
Soka University of America (Soka University of America ligger i Californien och är ett internationellt universitet med missionen “ att fostra en stadig ström av globala medborgare som hängivna att leva ett liv där de bidrar till samhället)
Toda Institute (Toda Institute som är ett fredsinstitut grundades 1996 av Daisaku Ikeda till minne av hans mentor Joesei Toda)
Institute of Oriental Philosophy (Institutet för orientalisk filosofi)
Ikeda Center (Ikeda Center är ett institut för fred, utbildning och dialog som finns i Cambridge, Massachusetts.)
Min-On (Min-On betyder bokstavligt folkets musik. Min-On Concert Association grundades 1963 på initiativ av Daisaku Ikeda.)
Tokyo Fuji Art Museum (Museumet som ligger i Tokyo-området grundades 1983 av Daisaku Ikeda och har en omfattande samling som kompletteras av aktuella utställningar.)

Alt