Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda (1928) var den tredje ordföranden för Soka Gakkai International. Den 15 november 2023 gick han bort vid 95 års ålder. Hans bas var i Tokyo, Japan. Ikeda var en framstående buddhistisk filosof, fredsförespråkare och läromästare. De senaste 50 åren, sedan han tillträdde som den tredje presidenten av Soka Gakkai International ägnade Ikeda sitt liv till att utveckla ett globalt nätverk på gräsrotsnivå av hängivna individer inspirerade av buddhismen som engagerar till personlig utveckling och fred.
En författare vars verk har publicerats i mer än 40 språk, Ikeda har rest världens över för att förespråka dialog och gett kreativa svar på de angelägna frågor som mänskligheten står inför. Han har också grundat skolor, universitet och institutioner för att främja fred, kultur och internationella utbyten.

Dialog i rörelse

Ikeda var en trogen förespråkare för dialog som grunden för fred. Sedan 1970-talet höll han dialoger med ett brett spektrum av individer runt om i världen i politiska, kulturella, pedagogiska och akademiska fält.

Alt