Uppdatering om arbetet för kärnvapennedrustning

Soka Gakkai och Svenska SGI deltar aktivit i arbetet för nedrustning av kärnvapen. Bland annat genom initiativet People's decade for Nuclear Abolition och i  nätverket ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons).

Den 26 september, på den av FN utlysta Internationella dagen mot kärnvapen, deltog Svenska SGI i ett möte på utrikesdepartementet där vi träffade Sveriges nya nedrustningsambassadör Eva Walder samt samtalade med andra ansvariga på UD för nedrustningsfrågor.

Svenska SGIs representanter deltog tillsammans med ca 25 andra personer från organisationer som Röda Korset, Svenska Kyrkan, Amnesty International med flera. Svenska SGI representerades av Susanne Bonnevier och Gunilla Karlborg.

I dialogen togs upp att Österrike förra veckan meddelade att det kommer att läggas fram en resolution om att förbjuda och eliminera kärnvapen. Kärnvapenstaterna och deras allierade är emot medan majoriteten av världens stater sannolikt är för.

Eva Walder kunde i dagsläget inte svara på om Sverige ska rösta för ett förbud mot kärnvapen som redan 127 andra länder har gjort men lät oss veta att hon själv är för ett förbud, men det behöver beslutas med andra departement och förklarade lite varför det inte är ett självklart beslut även om det är vad många vill.

De kommer dock säkert att rösta för ett krav på “de-alert” för de länder som  har kärnvapen, dvs att inga vapen ska stå färdiga att avfyra som de gör idag. Dock vet de att förbudsfrågan kommer vara den stora frågan vid kommande NPT (Non-Profileration-Treaty) som kommer hållas av FN i New York i oktober.

Nedan finns lite lästips för de som vill veta mer och orientera sig i kärnvapenfrågan. Dick Clomén på Röda Korset tipsade om senaset numret 899 av deras tidning som finns att ladda ner på nätet

https://www.icrc.org/en/international-review nr 899. (Röda Korset)

Den 28 september skrevs detta på engelska i The Guardian:

https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/sep/28/banning-nuclear-weapons-is-crucial-for-global-health

SVT opinion den 28 september: 

http://www.svt.se/opinion/article10462312.svt

Det investeras mångmiljard belopp i dollar i nya kärnvapen, istället för att satsa på klimatanpassning,  http://www.globalzero.org/get-the-facts/cost-of-nukes

Nu har i stort sett alla Svenska banker lyssnat på påtryckningar och lånar inte ut eller investerar i företag som jobbar med kärnvapen i någon form.

http://www.dontbankonthebomb.com/wp-content/uploads/2015/11/2015-Sweden.pdf

 

  • Alt