Svenska SGI börjar året med hoppfulla möten

Den 5 februari höll Svenska SGI årets Kick-off-möten i Malmö, Göteborg och Stockholm. Ett genomgående tema var ungdom och den ungdomlighet som var och en av oss bör sträva efter för att utveckla oss själva kontinuerligt. Utmärkande för denna ungdomliga anda är mod, lärande och öppen dialog. Med dessa egenskaper kan vi utmana oss till utveckling och knyta nya vänskapsband som expanderar ett humanistiskt  perspektiv för hopp och fred.  

I Stockholm hölls mötet ute i Villa Baggås i Saltsjöbaden. Kulturcentret var fullt av medlemmar som hade kommit för att delta i mötet. Programmet  var varierat med vägledning, upplevelser, musik, rapporter samt information om planerade aktiviteter och målsättningar. Deltagare från det Europeiska "Kosen-rufu Summit Meeting", som  hölls i Tyskland i början av året, delade information och inspiration inför  året som har temat "Året för att utveckla ungdomar i den nya eran av världsomspännande kosen-rufu*".

Så här beskrev President Ikeda hoppfullt tiden vi lever i just nu, i ett meddelande som lästes upp i början av mötet: Mänskligheten längtar allt mer enträget efter en filosofi som upprätthåller sammanhållning och jämlikhet, tillit och harmoni. Det är därför världen räknar med  vår soka-rörelse som med dialoger inspirerade av Bodhisattva Universellt Värdig skapar mänsklig harmoni. Och nu mer än någonsin, blir detta erkänt som den självklara vägen att etablera ett världssamhälle baserat på fred, säkerhet och tolerans.  

Mötet blev en nystart inför det nya året och en uppmuntran till oss alla att fortsätta att utveckla oss själva så att vi på bästa sätt kan bidra i samhället vi lever  och möta varje människa i en dialog om humanism.

*Kosen-rufu är en japansk term som enkelt översätts till världsfred. Det innebär en transformering av världen och samhället samt att en  varaktig fred etableras.  

  • Alt