Den grundläggande orsaken till människors olycka ligger i deras tendens att utveckla behov av olika slag. Behov är bojor kring ens hjärta – jordiska önskningar, begär, osv.

I lärorna före Lotus sutran, undervisade Shakyamuni människorna om vägen för att frigöra sig från sådana bojor. Andan i Lotus sutran är dock inte att utrota jordiska önskningar. När vi grundar oss på den buddhistiska Lagen, kan vi omvandla jordiska begär – precis som de är – till upplysning.

Det är det som menas med principen ”jordiska begär är upplysning”

Det handlar inte om att utrota bojorna, utan om att se dem tydligt.

I stället för att få oss att överge våra jordiska begär och bojor, hjälper vår Buddhistiska praktik oss att göra det möjligt för oss att urskilja dess sanna natur och använda dem som drivkraft för att bli lyckliga.

Sanningen är den att vi hur mycket vi än önskar det, inte skulle kunna utrota våra bojor även om vi så önskade.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord