Olikheterna mellan människor behöver inte fungera som hinder som sårar, skadar och driver oss isär. Snarare bör dessa skillnader mellan kulturer och civilisationer värderas som manifestationer av rikedom i vår gemensamma kreativitet.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord