Världen är ett invecklat sammanvävt nät av oändliga relationer. När vi tillämpar denna världsbild på all materia och allt levande, inklusive människor ser vi världen som en enda stor livsenhet. Detta är den sanna naturen av vårt eget liv.

Daisaku Ikeda, SGI President - Visdomsord