Ett nordiskt jubileumsfirande och avstamp för en ljus framtid till minne av Daisku Ikedas första besök i Europa

Sedan1961 när ordföranden Daisaku Ikeda besökte Europa för första gången har SGI arbetat för människors lycka, fred, kultur och utbildning över hela vår kontinent. Den 3 oktober arrangerade SGIs organisationer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Estland ett firande till minne av det första besöket. Syftet med firandet var också att göra ett nytt avstamp tillsammans med våra vänner för att sprida hopp och skapa blomstrande samhällen baserat på buddhismens filosofi som genomsyras av dialog och respekt för livet.

Temat för firandet av 60-årsjubileumet hade mottot ”Sunlight beacons of hope an victory”. 1.000 medlemmar och gäster samlades virtuellt för att delta i det digitala eventet. Under firandet fick vi höra om hur praktiken kan förändra och utveckla varje människas liv och ta del av glädjefulla kulturella inslag från alla länder som inspirerade till fortsatt arbete för fred och lycka för alla.

Så här skriver Daisaku Ikeda

Bara genom att engagera sig i dialog kan människor växa till verkligt äkta personer.
Att ha en dialog innebär att lära sig av den andra personen. Hjärtat i dialog är respekt för andra.
När vi lär av andra
berikar det våra liv.
Det är därför som vi finner glädje, lycka och fred i äkta dialoger.
Att engagera sig i dialog är i sig
bevis på mänsklighetens seger.

(Från ”Encouragement of the Four Seasons” publicerad i SGIs dagliga tidning
Seikyo Shimbun den 29 augusti 2021.)

  • Alt