Hög tid att förändra mänsklighetens öde och skapa en fredlig värld

”Nu mer än någonsin, måste vi skapa ett samhälle där människor kan möta och tillsammans övervinna de allvarligaste utmaningarna, ett samhälle där den påtagliga känslan av tacksamhet för livet delas av alla”. Så skriver Daisaku Ikeda i årets fredsförslag.
De senaste dagarnas händelser och utveckling i Ukraina gör det allt tydligare att det är hög tid att förändra mänsklighetens öde och skapa en fredlig värld.

Våra böner, tankar och handlingar går till alla människor som nu drabbas direkt av krigets fasor, har nära anhöriga i Ukraina eller känner rädsla inför det pågående kriget och framtiden. Vår mission som jordens Bodhisattvor är nu viktigare än någonsin.

Vi i SGI står på de vanliga människornas sida. Ingen vill se sig eller sin familj drabbas av krig. SGIs och Nichiren Daishonins humanistiska filosofi är att fred skapas genom mänsklig revolution, en genomgripande inre process hos en individ som bejakar livets inneboende värdighet. Denna förändring hos många individer påverkar i längden alla delar av samhället i fredlig riktning. Det betyder att varje individ kan göra stor skillnad och har en viktig roll i samhället här och nu.

Vi uppmuntrar alla att fördjupa sin dialog, stärka sina vänskapsband och solidaritet med varandra och alla som lider - ge stöd och hopp åt de som drabbas och ta hand om varandra. Var och en kan hjälpa till. Hur vi som individer agerar gör skillnad. Du kan ge hopp och kraft åt en annan människa idag. Låt oss tillsammans skapa en stark våg av hoppfulla dialoger.

Vi välkomnar alla som vill delta med oss i vår daimoku (aktiva meditation) för fred och säkerhet för alla.

Daisaku Ikeda ber oss:

“Låt oss förhindra stora strider och konflikter som får människor att lida! Låt oss förverkliga en fredlig värld som blomstrar och är säker för alla människor överallt” - detta är vår grundläggande hållning som buddhister och andan i Nichiren Daishonins buddhism!
(NL 8010)

Om du vill ge praktiskt stöd till de som drabbas i Ukraina kan du undersöka möjlligheterna genom exempelvis någon av dessa organisationer som arbetar aktivt i Ukraina:

UNICEF: https://unicef.se/katastrof/hjalp-ukrainas-barn

SOS BARNBYAR: https://sos-barnbyar.adoveo.com/start/TVROaFpHOTJaVzg9/?location=ukraina_ftg

Läkare utan gränser: https://lakareutangranser.se/stod-oss/swisha-en-gava

Röda korset: https://www.rodakorset.se/var-varld/har-arbetar-vi/ukraina/

  • Alt