Medlemmar samlades digitalt för att välkomna det nya året 2022

I hela Sverige samlades medlemmar i flera digitala möten för att önska Gott Nytt År och välkomna det nya året tillsammans. Att mötas redan den första dagen på året för en gemensam nystart på 2022 och dela sina önskningar och förhoppningar inför året skapar både hopp, beslutsamhet och delad glädje. I enlighet med vår buddhistiska filosofi frambringar vi ännu större mod, visdom och omtanke och fylls av en känsla av mening och syfte genom att bry oss om andra. Nu när vi börjar det nya året 2022 är vårt tema i Soka Gakkai ”Året för ungdom och dynamisk utveckling” fyllt av nytt hopp och energi. Orden ”dynamisk utveckling” är en översättning från japanska av tecknet hiyaku som har innebörden att hoppa framåt, att hoppa eller dansa vilket uppmuntrar oss att med glädje fortsätta våra ansträngningar för vår egen och andras lycka.

I sitt nyårsmeddelande 1 januari 2022 skriver Daisaku Ikeda:

Låt oss, fyllda av oöverträffad glädje över att förnimma livets värdighet
hos både våra egna och andras liv baserat på vår delade potential för Buddhaskap, göra stora dynamiska framsteg i vår mänskliga revolution, vilket direkt leder till framsteg för kosen rufu och världsfred.
Det här året markerar 75-årsdagen av mitt första möte med min mentor, Josei Toda, och början på min resa i andan av enheten mellan mentor och lärjunge. Toda brukade ofta säga: ”I livet är hopp avgörande. Så länge du har hopp kan du gå framåt. Du kan anta vilken utmaning som helst. Du kan klara av den.” Jag kommer också ihåg att han sa: ”De som kan genomleva sina liv med en ungdomlig anda, ett ungdomligt livstillstånd, är verkligen beundransvärda.”

  • Alt