Soka Gakkai gör donation till UNHCR till stöd för de som tvingas fly från Ukraina

Den 10 mars donerade Soka Gakkai 30 miljoner yen (ca 2,5 miljoner kronor) till FN:s flyktingorgan(UNHCR), som stöd för humanitärt bistånd till de som tvingas fly sina hem i Ukraina. UNHCRs representant i Japan Karen Farkas besökte Soka Gakkai i Tokyo för att träffa Soka Gakkais president Minoru Harada och uttryckte sin tacksamhet för donationen. Hon berättade att det finns ett akut behov av hjälp i olika former inklusive filtar, mat och psykologiskt stöd.

 

Baserat på Soka Gakkai Weekly Newsflash, issue 92, 2022

 

UNHCR Japans representant Karen Farkas och Soka Gakkais President Harada [© Seikyo Shimbun]

  • Alt