16Jan

Ett nordiskt jubileumsfirande och avstamp för en ljus framtid till minne av Daisku Ikedas första besök i Europa

  • Alt

Sedan1961 när ordföranden Daisaku Ikeda besökte Europa för första gången har SGI arbetat för människors lycka, fred, kultur och utbildning över hela vår kontinent. Den 3 oktober arrangerade SGIs organisationer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island och Estland ett firande till minne av det första besöket. Syftet med firandet var också att göra ett nytt avstamp tillsammans med våra vänner för att sprida hopp och skapa blomstrande samhällen baserat på buddhismens filosofi som genomsyras av dialog och respekt för livet.

25May

Var med och fira 6 juni - Europas mentor och lärjungedag

  • Alt

I Sverige sammankopplar vi 6 juni med vår nationaldag. I Europa associeras dagen ofta med 2:a världskriget och landstigningen i Normandie, dagen D, som betraktas som början till slutet på kriget i Europa. För oss medlemmar i SGI i Europa är det också en dag där vi firar vår gemensamma beslutsamhet och djupa löfte om att arbeta för fred och ett blomstrande samhälle på vår kontinent och i hela världen.

26Apr

Hela Europa samlas för att sprida hopp genom medmänskliga samtal

  • Alt

Den 2 maj samlas alla medlemmar i Europa mellan kl 11-12 för en timmes gemensam chantning av Nam-myoho-renge-kyo för att hjärta till hjärta skapa vänskapsband som lägger grunden för fred i världen. Denna dag firar vi tillsammans minnet av den 3 maj som är Soka Gakkais dag, men också mors dag inom Soka Gakkai.

Den 3 maj ses också som Soka Gakkais nyårsdag och flera historiska händelser inom organisationen har skett just denna dag. Bland annat utnämndes Josei Toda till organisationens andra ordförande den 3 maj 1951 och Daisaku Ikeda tog över ansvaret efter honom samma dag 1960.

05Apr

Ungdomar samlas digitalt i ett möte fyllt av framtidshopp

  • Alt

En söndag i mitten av mars höll Svenska SGI traditionsenligt ett ungdomsmöte för att fira den 16 mars, kosen rufu-dagen, men denna gång i ett digitalt videomöte. Kosen rufu innebär förverkligandet av världsfred genom att varje person utvecklar sin förmåga att stärka sig själv och av ett fredligt och blomstrande samhälle som skapas genom ett brett stöd för centrala värderingar som respekt för sig själv och andra samt för livets värdighet. 

03Mar

Att sprida hopp i en svår tid

  • Alt

Ett år med covid-19-pandemin har nu passerat och många människor runt om i världen känner sig ensamma och isolerade utan nära kontakt med familj och vänner. I en sådan tid är det viktigare ä­n någonsin att visa omtanke och försöka sprida hopp omkring sig. Kaneko Ikeda skrev i februari ett uppmuntrande meddelande till medlemmarna i SGI som ger hopp och inspiration i en svår tid; ”Tron på den mystiska Lagen gör det möjligt för oss att från palatset i våra liv föra fram visdomen att bryta igenom varje återvändsgränd.

07Feb

Svenska SGI börjar året med möte fyllt av hopp

  • Alt

Den 7 februari höll Svenska SGI sitt första digitala kick-off-möte för alla medlemmar i Sverige. Ett genomgående tema var vikten av att sprida hopp i denna svåra tid då pandemin påverkar oss alla och mänskligheten står inför stora och avgörande utmaningar. Ett annat tema var vikten av och att i år skapa beslutsamhet om att åstadkomma värdefull förändring i våra egna liv och i världen för vår egen och allas lycka då detta blir starten på en avgörande tioårsperiod.