Buddistisk visdom för vardagen

Den här tiden kommer aldrig att komma igen

Den här tiden kommer aldrig att komma igen; den är värdefull och oersättlig. Att leva utan ånger är viktigt för oss för att kunna ha en konkret mening och kontinuerligt sätta mål och utmaningar för oss själva.

Återkoppling

Webbplatsen är under utveckling. Den fungerar bäst med Internet Explorer 8.0 eller nyare versioner. Vi vill gärna få er återkoppling om hur webbplatsen fungerar och förbättringsförslag.

Nyheter

Fira 6 juni med buddhisterna i Villa Baggås

Vi fortsätter vår tradition och har öppet hus med utställning och kulturinslag på nationaldagen. Vi bjuder på fika med kaffe, saft och något gott till.

Vi firar nationaldagen och SGI-Sveriges dag till minne av öppnandet av SGIs kulturcenter i Villa Baggås och SGIs President Daisaku Ikedas besök i Sverige 1989.

Välkomna måndagen den 6 juni mellan kl. 14.00 - 17.00. Ingen föranmälan behövs.

 

Video - SGI buddhistiska rörelsen

Videon ger en kort introduktion till SGI. Videon är på Engelska med textning tillgänglig på andra språk, tyvärr ännu inte på svenska.

en förkortad version av filmen  "Our Shared Humanity."

 

Vad är SGI?

Soka Gakkai International (SGI) är en organisation med 12 miljoner medlemmar i hela världen. Medlemmarna praktiserar Nichiren Daishonins buddistiska lära, en dynamisk filosofi som är grundad i det dagliga livet.

Vad gör SGI?

SGI förespråkar fred, kultur och utbildning och respekt för livets värdighet. SGI-medlemmar arbetar för att skapa en fredskultur, kunskap och nätverk på gräsrotsnivå. SGI stödjer FNs arbete och samarbetar nära med flera av FNs enheter och har bla därför särskilda kontor i New York, Geneve och Wien.

 

Var finns vi?

Svenska SGI har medlemmar i stora delar av Sverige. Vi har ett gemensamt kulturcenter i Saltsjöbaden i Stockholm där vi träffas för gemensamma möten och aktiviteter, själva eller tillsammans med andra föreningar och organisationer.


Kontaktinformation i Stockholm: